Slovak English German Hungarian Polish Russian

OTO ROZLOŽNÍKOto Rozložník (1948) sa narodil v Kežmarku. V rokoch 1969 - 1972 pracoval na Kežmarskej chate ako udržbár - nosič. Potom odišiel pracovať na Skalnaté pleso ako obsluha sedačkového výťahu.

V roku 1983 odišiel pracovať do TJ Javorinka v Levoči. V Levoči založil Turistický oddiel mládeže TOM, v ktorom vychoval dve generácie mladých turistov. Neskôr sa stal predsedom Klubu slovenských turistov Javorinka Levoča. Je členom Asociácie horských sprievodcov.

So synom Miroslavom spracovali a vydali turistickú mapu Slovenského raja a turistickú mapu Vysokých Tatier, ktorá slúži aj ako záznamník na plnenie Tatranského turistického odznaku.

TATRANSKÝ TURISTICKÝ ODZNAK

TATRANSKÝ TURISTICKÝ ODZNAK

MAPA TATIER

MAPA TATIER

OTO ROZLOŽNÍK

OTO ROZLOŽNÍK

POZADIE

HUDBA