Slovak English German Hungarian Polish Russian

Tatranský turistický odznak

        

                                                    

  TATRANSKÝ TURISTICKÝ ODZNAK - NOVÝ       TATRANSKÝ TURISTICKÝ ODZNAK - STARÝ
   Terajší    Pôvodný

 

 

Tatranský turistický odznak je späť! V minulosti predstavoval odmenu pre zdatných tatranských turistov. Tešil sa veľkej obľube, no časom zanikol. V lete 2012 bol však tatranský turistický odznak po rokoch obnovený dlhoročným Tatrancom Otom Rozložníkom a jeho synom Miroslavom. 
S návrhom odznaku pomáhal Matúš Kručay- nachádza sa na ňom Kriváň, ktorý je symbolom slovenského národa a Tatier zároveň. Kriváň doplňuje plesnivec, ktorý je symbolom Belianskych Tatier.

 

Tatranský turistický odznak sa nedá kúpiť, musíte si ho odšlapať!

 

 

TATRANSKÝ TURISTICKÝ ODZNAK 

panoxpanoxpanox

TATRANSKÝ TURISTICKÝ ODZNAK

TATRANSKÝ TURISTICKÝ ODZNAK

MAPA TATIER

MAPA TATIER

OTO ROZLOŽNÍK

OTO ROZLOŽNÍK

POZADIE